Vastgoedconsultancy

Grip op onderhoud
Bent u als stichting of instelling in het bezit van vastgoed, dan is het van belang om deze kostbare eigendommen te onderhouden. Conditiemeting is een instrument voor het objectief en uniform meten en managen van de kwaliteit van gebouwen en bouwdelen. Het is een vastgestelde procedure waarmee de onderhoudstoestand van vastgoed inzichtelijk en overdraagbaar wordt. Beheerders kunnen met deze ‘tool’ sturing geven aan het totale onderhoudsbeheer. Bovendien kan men zo op beleidsniveau goed onderbouwde beslissingen nemen omtrent het gewenste onderhoudsniveau. Met de conditiemeting toetsen wij vervolgens of de voornemens die in het onderhoudsplan zijn vastgelegd, in werkelijkheid zijn uitgevoerd. Het gaat dus om het in kaart brengen van de onderhoudsstaat en het beheersen van het proces. Daarnaast kunnen wij met conditiemeting uitvoeringsgegevens leveren, dit  met het oog op een volgende cyclus van onderhoudsplanning.

‘Het is van belang om vastgoed te onderhouden’

Digitaal onderhoudssysteem
HK-Consultancy heeft voor diverse grote zorginstellingen het onderhoudsbeleid opgesteld en ingevoerd in een digitaal onderhoudssysteem. Voor de ontwikkeling van dit systeem hebben wij bewust gekozen voor het programma Excel. Dit wordt door onze opdrachtgevers als bijzonder werkbaar ervaren. Wij adviseren een functioneel pakket waarbij overbodige applicaties achterwege blijven. Uiteraard hebben wij kennis van gerenommeerde digitale onderhoudssystemen als Planon, Ibis Main en Plandatis (voorheen O-Prognose). Verder kunt u bij ons terecht voor:

• Meerjaren onderhoudsplannen
• Meerjaren ramingen
• Bouwkundige rapportages
• Projectvoorbereiding jaarplannen
• Projectleiding
• Aankoopkeuringen
• Nulmeting Vastgoed
• Beheer en Onderhoud  vastgoed

Opdrachtgevers