Testimonials

Opdrachtgever van het eerste uur. Dat is een goede omschrijving voor Mondria Advies. Want vanaf de oprichting werkt HK-Consultancy bij diverse projecten nauw samen met Mondria Advies.


‘HK-Consultancy staat garant voor
professionele directievoering’

“Voor dit renovatieproject van een verpleeghuis in Driehuis was professionele directievoering noodzakelijk. Met name omdat het project een gefaseerd traject kende en in percelen is aanbesteed. Dit vergde extra aandacht omdat de uitvoerende partijen rechtstreeks moesten worden aangestuurd door de opdrachtgever c.q. bouwdirectie. Bewoners bleven bovendien in het verpleeghuis wonen tijdens de renovatie de planning moest dus strak bewaakt worden.” Dat bleek aan HK-Consultancy welbesteed. Michiel Mondria: “Omdat HK-Consultancy direct bij de planontwikkeling betrokken is geweest, kon het project binnen het gestelde budget en de planning worden uitgevoerd, één van de voorwaarden om het project succesvol af te ronden. Henrik Koelewijn was door de betrokkenheid vanaf het begin verantwoordelijk voor de prijs- en contractvorming met de uitvoerende partijen en voor de realisatie. Door dit volledig bij HK-Consultancy neer te leggen, was voor de opdrachtgever helder hoe de verantwoordelijkheden lagen. HK-Consultancy heeft deze taak goed ingevuld!”

directeur Mondria Advies B.V.

Toen een nieuwbouwproject van Stichting Ankherplaats enkele jaren geleden dreigde te stagneren, schakelde een architect de hulp in van HK-Consultancy. Een juiste keuze, zo bleek achteraf. De manier waarop HK-Consultancy het project wist vlot te trekken, was voor Ankherplaats-directeur Pijnappel reden om het consultancybureau voor meerdere projecten in de arm te nemen.

‘Toegewijd, integer en oplossingsgericht’

Directeur Pijnappel: “Het bewuste nieuwbouwproject zat in een moeilijke fase voor wat betreft planning en budgetbeheersing. HK-Consultancy heeft zich in die fase echter met veel toewijding, oplossingsgericht en grote integriteit van zijn taak gekweten. De ervaringen waren dusdanig positief dat we HK-Consultancy ook zelf voor projecten zijn gaan inzetten. Zo heeft HK-Consultancy tot medio 2010 de begeleiding van verschillende nieuwbouw- en renovatieprojecten van kleinschalige zorgvoorzieningen uitgevoerd. Daarnaast hebben we het bureau ingeschakeld voor het technisch beheer van verhuurde panden. Onze ervaring met HK-Consultancy is dat zij problemen in projecten niet alleen signaleren, maar uiteindelijk ook tot een oplossing komen. Tussentijdse rapportage en terugkoppelingen zijn adequaat, de communicatie met huurders goed en de sturing op budget zodanig dat zich geen verrassingen voordoen.”

directeur Stichting Ankherplaats

Bij de realisatie van Lavendeloord in Houten en Huize Henricus in Emmer-Compascuum , kwam het Twentse aannemingsbedrijf Stegeman uit Nijverdal in aanraking met de expertise van HK Consultancy. Algemeen directeur Dick Nijkamp vertelt verder.

‘HK-Consultancy heeft oog voor
opdrachtgever én aannemer’

“Bij het project Lavendeloord in Houten hebben we een aantal aangepaste woningen gerealiseerd voor mensen met een beperking. Huize Henricus in Emmer-Compascuum was een renovatieproject: een unieke woonvorm bestaande uit tien appartementen en een locatie voor dagbesteding voor mensen met een beperking. De samenwerking met HK-Consultancy is bij beide projecten ontstaan door wederzijds respect voor ieders deskundigheid, waarbij wij dankbaar gebruik hebben gemaakt van de nuchtere insteek van HK-Consultancy. Met name de visie op het uiteindelijk te bereiken resultaat en de pragmatische oplossingen, waren voor ons een reden om met HK-Consultancy over andere projecten te brainstormen. Zij houden zowel het belang van de opdrachtgever als van de aannemer in het oog. En het levert beide partijen voordelen op. Voor de opdrachtgever is het kostenbesparend, zowel tijdens prijsvorming als op de lange termijn (onderhoudsvrije periode van 10 jaar). En de aannemer krijgt een goede prijs. Dat alles heeft voor ons geresulteerd in een optimale samenwerking tijdens het bouwproces!”
directeur Goossen Almelo

Opdrachtgevers