Referenties

MJOP Maartenshof te Groningen
Zorggroep Groningen
Architect Team 4 Architecten, Groningen
Aannemern.v.t.
Projectduur3 maanden
Bouwtijdn.v.t.
ObjectVerzorgings- en verpleeghuis
OpleveringsdatumFebruari 2009
Grootte22.000 m² BVO
Stichtingskostenn.v.t.
CategorieZorg

Bijzonderheden

HK-Consultancy heeft een bouwkundige inspectie uitgevoerd van het exterieur, interieur en de installaties. Hiervan is een rapportage gemaakt, die een onderdeel vormt van het lange termijn huisvestingsplan voor de stichting. De opdrachtgever heeft met deze rapportage inzicht in het te verwachten groot onderhoud over een periode van 5 jaar. De rapportage geeft inzicht in de noodzakelijke kosten voor onderhoud en instandhouding teneinde het pand volledig te laten voldoen. Bij het opstellen van de rapportage is gebruik gemaakt van de schouw, conform de RGD-methodiek. Het dagelijkse en het reeds geplande onderhoud is in de schriftelijke rapportage opgenomen. Een meerjaren onderhoudsplanning kan als leidraad voor het budgetteren en managen van het correctieve onderhoud gehanteerd worden.