Referenties

Gelders Hout te Lelystad
's Heeren Loo Midden-Nederland en Triade
Architect BDG Almere
AannemerOlde Rikkert te Almere
Projectduur2007-2011
Bouwtijd1 jaar
Object4 gebouwen t.b.v. begeleid zelfstandig wonen 36 cliënten & activiteitengebouw
Opleveringsdatummei 2011
Grootte3.336 m² BVO in totaal
Stichtingskosten€ 7.200.000,00
CategorieZorg

Bijzonderheden

Realisatie van een gezamenlijke huisvesting van 's Heeren Loo en Triade voor in totaal 36 plaatsen verblijf met behandeling. Doelgroep: SGEVG en SGLVG. Het plan omvat een viertal gebouwen. Drie gebouwen zijn bestemd voor het huisvesten van 36 cliënten met een verstandelijke beperking. In het vierde gebouw vinden o.a. dagbestedingsactiviteiten plaats.