Referenties

Leef! Centrum voor sport & Ontspanning
De heer B. Woning
Architect HK- Consultancy
AannemerEigen beheer opdrachtgever
Projectduur2011
Bouwtijd4 maanden
ObjectFitnesscentrum
Opleveringsdatumjuni 2011
Grootte2.500 m² BVO
Stichtingskostenn.v.t.
CategorieParticulieren

Bijzonderheden

Advisering nieuwbouw, woning en spinningruimte. Inbreiding van spinningruimte vergde veelvuldig overleg met de gemeente Kampen. Uiteindelijk bleek het bestemmingsplan te voorzien in mogelijkheid tot uitbreiding.