Referenties

Hotel Paal 8 Terschelling
Architect
Aannemer
Projectduur
Bouwtijd
Object
Opleveringsdatum
Grootte
Stichtingskosten
Categorie

Bijzonderheden

Hotel Paal 8 op Terschelling is weer geïnspecteerd en het Meerjarenonderhoudsplan wordt geactualiseerd door HK-Consultancy.