Referenties

'Eikenhorst'Horsterweg 171 te Ermelo
's Heeren Loo
Architect Architectenbureau Slager BNA
AannemerBouwbedrijf Heimensen, Putten
Projectduur2007-2011
Bouwtijdruim 1 jaar
ObjectBedrijfspand annex kantoor
OpleveringsdatumDecember 2011
Grootte518 m² BVO
Stichtingskosten€ 1.275.000,00
CategorieZorg

Bijzonderheden

Het bedrijfspand annex kantoor, genaamd 'Eikenhorst', wordt gesloopt en opnieuw opgebouwd t.b.v. de realisatie van een kleinschalige woonvoorziening voor permanente bewoning voor 8 cliënten met een verstandelijke beperking (catogorie zwaar) van 's Heeren Loo. HK-Consultancy heeft het gehele voortraject tot en met de aanbesteding begeleidt.