Haalbaarheidsonderzoek Villa Kakelbont

Referenties


Haalbaarheidsonderzoek Villa Kakelbont

's Heeren Loo

  • Architect HK-Consultancy BV
  • Aannemer Wallet Timmerbedrijf VOF
  • Projectduur 8 maanden
  • Bouwtijd 3 maanden
  • Object Woonhuis
  • Opleveringsdatum 1 april 2011
  • Grootte 307 m² BVO
  • Stichtingskosten € 135.000,00
  • Categorie Zorg

Bijzonderheden

Opstellen van een haalbaarheidsonderzoek voor het realiseren van gezinshuis Villa Kakelbont voor mensen met een verstandelijke handicap, categorie zwaar. Begeleiden van het gehele bouwproject.