Meerjaren onderhoudsplan Het Lumeijn

Referenties


Meerjaren onderhoudsplan Het Lumeijn

OPDC te Zwolle

  • Architect n.v.t.
  • Aannemer n.v.t.
  • Projectduur 3 maanden
  • Bouwtijd n.v.t.
  • Object School
  • Opleveringsdatum juni 2010
  • Grootte 2.978 m² BVO
  • Stichtingskosten n.v.t.
  • Categorie Scholen

Bijzonderheden

In opdracht van OPDC Het Lumeijn heeft HK-Consultancy BV een bouwkundige inspectie uitgevoerd van het exterieur en interieur van het pand van de school. De rapportage vormt een onderdeel van het lange termijn huisvestingsplan van het OPDC Het Lumeijn. De opdrachtgever heeft met deze rapportage inzicht in het te verwachten onderhoud over een periode van 5 jaar. De rapportage geeft inzicht in de noodzakelijke kosten voor onderhoud en instandhouding teneinde het pand volledig te laten voldoen. Een meerjaren-onderhoudsplanning kan als leidraad voor het budgetteren en managen van het correctieve onderhoud gehanteerd worden.