Charterschip Mariënborgh

Referenties


Charterschip Mariënborgh

's Heeren Loo

  • Architect n.v.t.
  • Aannemer n.v.t.
  • Projectduur 1.5 jaar
  • Bouwtijd n.v.t.
  • Object Charterschip
  • Opleveringsdatum juni 2008
  • Grootte 246 m² BVO
  • Stichtingskosten € 655.000,00
  • Categorie Zorg

Bijzonderheden

In opdracht van Stichting Zorgverlening 's Heeren Loo heeft HK Consultancy B.V. een haalbaarheidsonderzoek verricht voor de eventuele aankoop van een zeewaardig schip, met de intentie om hier crisisopvang te realiseren voor een aantal jongeren met een verstandelijke beperking. Vervolgens heeft HK-Consultancy alles geregeld rondom de aankoop van de boot.