'Eikenhorst'Horsterweg 171 te Ermelo

Referenties


'Eikenhorst'Horsterweg 171 te Ermelo

's Heeren Loo

  • Architect Architectenbureau Slager BNA
  • Aannemer Bouwbedrijf Heimensen, Putten
  • Projectduur 2007-2011
  • Bouwtijd ruim 1 jaar
  • Object Bedrijfspand annex kantoor
  • Opleveringsdatum December 2011
  • Grootte 518 m² BVO
  • Stichtingskosten € 1.275.000,00
  • Categorie Zorg

Bijzonderheden

Het bedrijfspand annex kantoor, genaamd 'Eikenhorst', wordt gesloopt en opnieuw opgebouwd t.b.v. de realisatie van een kleinschalige woonvoorziening voor permanente bewoning voor 8 cliënten met een verstandelijke beperking (catogorie zwaar) van 's Heeren Loo. HK-Consultancy heeft het gehele voortraject tot en met de aanbesteding begeleidt.