Nieuws

HK-Consultancy verzorgt voor Driepak Verpakkingen het bouwmanagement.

27 maart 2018 10:05

Samen met de opdrachtgever hebben we een vernieuwend Design and Build project in de markt gezet. In de praktijk betekent dit dat wij voor de nieuwbouw een schetsontwerp en vraagspecificatie hebben uitgewerkt. Dit pakket van wensen en eisen hebben wij bij een aantal geselecteerde aannemers neergelegd. Op basis van de uitkomst hiervan is opdracht gegund aan WEEVER bouw. Binnen het geÏntegreerd Design and Build contract is WEEVER bouw nu veranttwoordelijk voor de gehele uitwerking van het ontwerp, en de uitvoering van het project. Grote voordelen van deze werkwijze zijn optimale duidelijkheid voor de opdrachtnemer en zoveel mogelijk ontzorging voor de opdrachtgever.

 

.

Bouwtechnische keuringen van woningen

01 november 2017 09:39

Door HK-Consultancy B.V. zijn vanaf 2004 tot en met 2017 in en rondom Kampen vele bouwtechnische keuring uitgevoerd. De afgelopen tijd krijgen wij steeds meer vragen van particulieren om een bouwtechnische keuring uit te laten voeren. Tevens krijgen wij verzoeken om een proces verbaal van opname voor verbouw op te stellen.

 

Een bouwtechnokeuring geeft een beeld of de koper niet teveel voor een huis betaald, de verkoper wil dat de juiste verkoopprijs wordt geboden. Daarom is een bouwtechnische keuring een communicatiemiddel tussen koper en verkoper waarbij de makelaar de beste verkoop of aankoopprijs kan realiseren voor de klant.

Tijdens het bouwtechnische onderzoek wordt, bij voorkeur in aanwezigheid van de verkopende partij, door de inspecteur een inspectielijst afgewerkt. Op basis van deze inspectie wordt een keuringsrapport opgemaakt. 

 

De keuring omvat globaal de volgende te inspecteren onderdelen: 

1.   Opname vloer, muren, dak

2.   Opname van puien, kozijnen enz.

3.   Beoordeling van hang- en sluitwerk
4.   Visuele toetsing van de CV installatie
5.   Visuele toetsing van de elektrische installatie

6.   Technische en onderhoudstaat van keuken

7.   Technische en onderhoudstaat van toilet, badkamer etc.

8.   Een oordeel over de staat van evt. schuren, garages en opstallen 

9.   Controle aanwezigheid loden waterleiding, aanwezigheid asbest e.d.

10. Een kostenraming met direct noodzakelijke kosten, termijn kosten en verbeter kosten.

 

Bij opdracht aan HK-Consultancy BV ontvangt u een gerichte vragenlijst waarin de projectgegevens worden opgevraagd. Na de telefonische of digitaal aangevraagde inspectie zal er binnen 2 werkdagen een aantal data en tijdstippen worden voorgelegd voor inspectie. HK-Consultancy BV plant de datum en tijd. Tijdens de inspectie krijgt de bewoner (indien gewenst) direct al een indruk van bovengenoemde zaken, het uiteindelijke keuringsrapport wordt, binnen 3 tot 5 werk dagen digitaal aan de opdrachtgever gemaild. 

 

Duurzaamheidslening Overijssel

18 juni 2015 08:20

Met de Duurzaamheidslening in Overijssel kunt u bij de Provincie geld lenen, op dit moment voor 0,5% om uw woning energiezuinig te maken. Denk bijvoorbeeld aan energiebesparings- maatregelen, zoals een zuinige verwarmingsinstallatie, gevel-, dak-, vloerisolatie en HR++ glas. Hiermee daalt de energierekening en wordt het wooncomfort vergroot. Ook draagt u bij aan het milieu door het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Het traject voor het aanvragen van deze duurzaamheidslening bij de gemeente behartigen wij graag voor u. Wij kunnen u vrijblijvend informatie verstrekken over dit traject.

Innovatieve Zorg Dolfijnenhuis

28 mei 2015 11:51

Het Dolfijnenhuis uit Kampen heeft naar aanleiding van de goede ervaringen met advisering door HK-Consultancy BV een nieuwe opdracht geformuleerd. De handtekeningen voor de deelovereenkomst en basisovereenkomst vanuit de transitie WMO zijn net ondertekend tussen Dolfijnenhuis en de gemeente, en de zorgondernemers achter het Dolfijnenhuis hebben al weer een voorstel voor innovatieve zorg in Kampen.

 

 

De plannen zijn beoordeeld door HK-Consultancy BV en waar nodig is advies gegeven. De stukken zijn in de race voor de innovatiesubsidie sociaal domein Kampen.

Inspectie en actualisatie zwembad Bad Bloemendal

14 april 2015 17:15

De gemeente Nijkerk heeft HK-Consultancy BV gevraagd om de inspectie en actualisatie van zwembad Bad Bloemendal uit te voeren. Deze gegevens dienen binnen korte tijd verwerkt te worden in het vigerende onderhoudssysteem van de gemeente. De kennis en ervaring voor inspecties en beoordeling van zwembaden is bij deze opdracht van belang. 

 

Hoe word ik 100

10 april 2015 16:01

Vandaag 10 april 2015 is door HK-Consultancy BV een locatie voor Zorgbalans opgeleverd waar ouderen op een Amerikaanse veranda in de zon kunnen genieten van hun oude dag.

 

 

 

Deze veranda is bedacht door 1 van de medewerkers van HK-Consultancy BV en is goed ontvangen bij de opdrachtgever. Zodra het uitvalscherm geplaatst is zal het helemaal af zijn. Met deze zonnige dag komt de veranda in het weekend goed van pas.

VvE beheer uitgebreid

25 maart 2015 10:17

HK-Consultancy B.V. neemt beheer VvE over

Om een VvE goed te beheren is kennis en ervaring noodzakelijk op het gebied van wetgeving, bouwkundige inspecties, administratie e.d. Door de VvE Berkenlaan 225 t/m 279 te Zutphen is gevraagd of HK-Consultancy B.V. deze taken van beheerder op zich wil nemen. Op dit moment wordt het beheer van de locatie behartigd door een andere beheerder waarbij het contract op korte termijn opzegbaar is.

 

Mede vanuit de betrokkenheid bij diverse organisaties met het beheer en onderhoud en het opstellen van MJOP's zijn wij van mening dat wij een goed antwoord kunnen geven op de vraagstelling vanuit deze VvE. Vertrouwen terugwinnen en het beheer professioneel behartigen. 

 

 

Quickscan bevestigd kans voor Zorgondernemer

12 maart 2015 17:43

Belegger in zorgvastgoed slaat handen in een met zorgondernemer

Een mooie en bijzondere woning op een mooi locatie met mogelijkheden, waar de bestaande woning beperking aangeeft, ziet een zorgondernemer samen met HK-Consultancy kansen. De quickscan laat zien dat verhuur en optimalisatie van het bestaande vastgoed ervoor zorgt dat er ontwikkeld kan worden en wel in nieuwbouw voor dementerende ouderen.

 

Een belegger in zorgvastgoed heeft interesse getoond om deze locatie af te nemen en de zorgondernemer een kans te bieden haar onderneming te laten floreren.

Planuitwerking 3 projecten voor Zorgbalans

20 februari 2015 16:03

Tevreden opdrachtgevers Mondria Advies en Zorgbalans

Na een succesvolle ontwikkeling van locatie de Tol heeft Zorgbalans aan Mondria Advies de opdracht gegeven om 3 andere locaties uit te werken voor renovatie en verbouw. Locatie Breezicht en Heemhaven worden door HK-Consultancy voorbereid, uitgewerkt en in de markt gezet. 

De planuitwerking, bouwmanagement en begeleiding worden intern behartigd door ing. A. Schilder

Ontwikkeling Zorgboerderij Kampen

20 februari 2015 16:01

Particuliere zorgondernemer ziet kans in Kampen

Uit een quickscan is gebleken dat het ontwikkelen van een zorgboerderij in Kampen mogelijk is. De opdracht om het haalbaarheidsonderzoek op te stellen is gegeven, en er vindt onderzoek plaats naar geinteresseerde voor de locatie. 

 

Een gerenomeerde zorginstelling heeft interesse getoond om deze locatie te onderzoeken op dagbestedings mogelijkheden voor haar clienten.

 

Opdrachtgevers

  • Naam opdrachtgever